Disclaimer

Content

Deze website is met zorg en aandacht gecreëerd met als doel inspiratie en informatie te verstrekken. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat d.m.v. het gebruik van de website en/of het toepassen van de aangereikte informatie en waard zich vrij van het maken van medische claims.

Alle content op deze website is in het beheer van SAMA Medicine en door SAMA Medicine zelf gecreëerd, tenzij anders vernoemd. tenzij anders vernoemd. Wanneer er content van de website gekopieerd, gepubliceerd en/of via een andere weg geopenbaard en gedeeld wilt worden, dient hiervoor eerst contact worden opgenomen met de beheerder van de website via connect@thebodystory.earth
Mocht er volgens u foutieve informatie verstrekt worden via de website, neemt u dan contact op met de beheerder van de website door middel van een goed onderbouwd bericht.

Verzameling van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld met de volgende doeleinden:
- Om u te kunnen bellen en/of mailen m.b.t. het uitvoeren van de diensten die worden aangeboden via de website
- Om u te informeren over wijzigingen in de aangeboden diensten
Om uw betaling af te handelen
- Verzenden van een nieuwsbrief

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de hiervoor beschreven doeleinden te realiseren. Ten alle tijden is het mogelijk om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.
Uw gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derden, tenzij dit van tevoren met u besproken is en door u goedgekeurd is.

Diensten

Iedereen heeft recht op een gratis oriënterend telefonisch gesprek van 20 minuten waarin beide partijen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen invoelen of ze een wederzijdse match voor elkaar zijn.

Zodra u van SAMA Medicine een bevestiging heeft ontvangen voor het maken van een afspraak en/of deelname aan een evenement wordt deze disclaimer van kracht.

Alle prijzen genoemd op de website zijn excl. BTW. Voor alle sessies en evenementen geldt dat wanneer er binnen 48 uur voor de afspraak/sessie/evenement wordt afgezegd, genoodzaakt is deze wel te factureren.

Individuele en Duo Sessies vinden plaats in Harskamp of via Skype, tenzij anders besproken. In het geval dat de sessie(s) plaatsvinden bij u thuis of andere locatie, houdt u er rekening mee dat er bijkomende kosten in rekening worden gebracht.

Onder de diensten van SAMA Medicine valt ook het werken met en het verstrekken van informatie over diverse planten en kruiden. is niet aansprakelijk voor gevolgen die ontstaan d.m.v. het gebruik van deze planten en medicijnen.

Toestemming

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer en de voorwaarden ervan.