The Body Story

Ons lichaam is onze verbinding met de aarde, onze verbinding met het leven. Door ons lichaam kunnen we het leven ervaren. Ons lichaam is een thuis voor onze intuïtie, voor ons innerlijke weten, onze innerlijke leiding en onze authentieke ervaring van het huidige moment.

Ons lichaam is een levende bibliotheek vol wijsheid, sensitiviteit, ervaringen en herinneringen. Het herinnert zich de ervaring van je geboorte, de ervaringen uit je kindertijd, de ervaringen van shock en trauma, het herinnert zich de manieren waarop het is aangeraakt en bewogen en het herinnert zich zelfs de ervaringen die zijn doorgegeven vanuit je voorouderlijnen en / of andere levens. In ons lichaam dragen we een archief van het verleden, terwijl het ons tegelijkertijd een portaal bied om de heiligheid van dit moment te ervaren. 

Door aanwezig te zijn en de verbinding met je lichaam te verdiepen, kan je luisteren naar de verhalen die in je lichaam zijn opgeslagen. Verhalen die mogelijk een diepe indruk hebben achtergelaten in je lichaam en je psyche en die het uitdagend maken om zelf-beperkende gedachten, gedragspatronen en ongezonde (relatie) dynamieken die zich in je leven herhalen te transformeren. We kunnen leren om deze verhalen ruimte te geven, om ze te observeren, onze weg door de verhalen heen te voelen en om te zakken in verbinding en een diepe aanwezigheid in onszelf voorbij aan alle verhalen.

Het Geheugen van het Lichaam

Door onze opvoeding, conditionering en overtuigingen zijn we ons afgescheiden gaan voelen van onze innerlijke en uiterlijke natuur. Dit gevoel van afgescheiden zijn ligt aan de basis van de angst voor de dood, angst voor verlies, verandering en angst voor onzekerheid. We proberen weg te lopen van de angst door te proberen alles in ons leven te beheersen en te controleren. Op zoek naar een vals gevoel van veiligheid, beperken we onszelf om de volheid van het leven te ervaren en/of lopen we weg van wie we diep in ons hart weten te zijn. We mogen leren ons los te maken van de op controle gebaseerde manier van leven en de op angst gebaseerde manier van denken. We mogen weer leren om onszelf te vertrouwen, ons eigen ritme te vertrouwen en de natuurlijke stromingen van het leven te vertrouwen. 
Het lichaam herinnert zich de verbondenheid met de wereld, met het leven. Het herinnert zich de verbinding met de aarde waar het vandaan komt en het herinnert zich de verbinding met de natuur waartoe het behoort. Zo kunnen we wakker worden uit onze ‘trauma-wereld’ en onze authentieke verbinding met onszelf, het leven, de aarde en alles wat op haar leeft herinneren.

Je ervaringen kunnen traumatisch zijn in de zin dat ze een diepe indruk achter laten in je psyche en in je lichaam. Deze imprint kan de onbewuste drijvende kracht zijn achter bepaalde patronen, gedachten, emoties en gedragingen. Net zoals we verslaafd kunnen raken aan bepaalde stoffen zoals suiker en nicotine, kunnen we ook verslaafd raken aan bepaalde gedachten en gevoelens. Niet alleen mentaal en emotioneel, maar ook fysiek raakt het lichaam hieraan verslaafd. Je kunt deze verslaving doorbreken door te herkennen, te erkennen en te onderzoeken wat er in je leeft, het ruimte geven om er te zijn ​​en te leren hoe je jezelf kan bekrachtigen om andere keuzes te maken, je lichaam een nieuwe ervaring te geven, verbinding te maken met je hart en nieuwe neurologische paden binnen je hersenen te creëren. Maar het begint met volledig omarmen waar en wie je in dit moment bent.
De heelheid van het leven in jezelf verwelkomen, door alles van jezelf in het leven te verwelkomen. 

“The hero within each of us is nurtured by our willingness to step beyond definition and surrender to a direct, unmediated encounter with Being.”

– Philip Shepherd